Akce W+D: domény zdarma!

www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Přehled a popis domén

Ceny domén, stejně jako jiných našich služeb, jsou uvedeny bez DPH 20%.

Chcete-li si prohlédnout detailní ceny všech nabízených domén, pokračujte na stránce Srovnání a ceník domén
Máte-li v úmyslu doménu registrovat, pak prosím pokračujte na stránce
Registrace domény

Doména .eu

Doména .eu je evropskou doménou nejvyšší úrovně, která je určena k registraci všem obyvatelům Evropské unie. Vznikla na žádost Evropské komise u sdružení ICANN v reakci na stále stoupající kredit Evpropské unie jako celku, v reakci na potřebu ochrany obchodních zájmů unijních subjektů v rámci celého evpropského jednotného trhu. Technicky doména vznikla zařazením do kořenových DNS serverů v březnu 2005.

Jako správce centrálního registru byla vybrána společnost EURid, která je dále oprávněna akreditovat jednotlivé registrátory. V době psaní tohoto textu (duben 2006) je celosvětově akreditováno 1556 registrátorů, 15 z nich jsou subjekty mající své sídlo na území České republiky. Naše firma navázala, jako již tradičně, těsnou smluvní spolupráci s jedním z nich, takže jsme plně oprávněni domény .eu registrovat a spravovat pro naše zákazníky.

Volné registraci .eu domén, tak jak ji známe u ostatních top level domén, předcházely 2 období registrací v tzv. fázi Sunrise. Jedná se o nabídku přednostní registrace domén oprávněným subjektům na základě přesně specifikovaných práv. V první vlně registrací Sunrise, která začala 7.12.2005, bylo možno registrovat jen doménová jména:

 • složená z plného jména státní instituce
 • akronym, pod kterým je státní instituce veřejně známa
 • na základě zeměpisného označení, geografického bodu či označení původu
 • odpovídající registrovaným obchodním či ochranným známkám

v druhé vlně Sunrise, která začala 7.2.2006, bylo možno registrovat jen tato doménová jména:

 • názvy společností
 • obchodní jména společností
 • obchodní jména produktů, výrobků či služeb
 • jména chráněných uměleckých děl
 • neregistrované ochranné známky

Od 7.4.2006 je registrace domény .eu nabídnuta široké veřejnosti na principu kdo dřív přijde, ten registruje. Omezením je však fakt, že majitel takové domény musí mít bydliště či sídlo na území některého státu Evpropské unie.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .eu

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků.
 • Doména se nesmí skládat z kódu země alfa-2, jak je stanoveno v Pravidlech všeobecné politiky.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity současně jako třetí a čtvrtý znak.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Doménu je možné registrovat na 1 rok dopředu.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie.

Doména .cz

Doména .cz je národní doménou České republiky. To však neznamená, že by majitelem takové domény nemohl být cizí státní příslušník.

Trocha historie

Tato TLD jestě do podzimu 2003 stále nepoužívala ve světě tolik obvyklý systém více registrátorů (registrátor byl jen jeden, monopolní, CZ.NIC zájmové sdružení právnických osob.) Technicky pak českou ccTLD zajišťovala firma KPNQwest Czechia s.r.o., jež měla se sdružením CZ.NIC podepsánu smlouvu o dlouhodobé spolupráci.

Na podzim roku 2003 vstoupil v platnost systém více registrátorů i pro českou národní doménu. Sdružení CZ.NIC nyní již vystupuje pouze jako správce centrální databáze. Technické záležitosti pak zajištuje firma Pragonet/T-systems. Registrovat domény přímo přes CZ.NIC již nadále není možné. Domény se dále registrují přes certifikované registrátory, jichž je vzhledem k velmi náročným administrativním i technickým podmínkám nutných k udělení toho statutu velmi málo. Naše firma je smluvním partnerem, tzv. subregistrátorem, jednoho z nich. To nám umožnuje registrovat české domény i se starat o jejich správu (prodlužování platnosti, změny údajů apod.) velice podobným a jednoduchým způsobem, jako bychom sami registrátoři byli.

Také CZ.NIC provozuje jednoho registrátora, jehož název je LRR (Last Resort Registrator). Tento registrátor vzniknul speciálně k ochraně domén, pokud by jejich současný registrátor zkrachoval. Zůstávat se svou doménou u LLR dlouhodobě je vysloveně nevýhodné, jak z hlediska správy domény, tak hlavně z hlediska finančního. Roční prodloužení platnosti domény u LRR stojí 2400,-kč, registrační poplatek je pak stanoven na 3200,- kč.

Od 1.1.2006 vstupují v platnost opět nová pravidla registrací .cz domén. V pozadí je možné spatřit velké změny v systému registrátorů. Je podstatně snížen poplatek za zřízení komunikačního kanálu a zajištění funkcí centrálního registru pro registrátory. Současně je ale zvýšena výše minimální zálohy pro velkoobchodní nákup domén na půl milionu korun. Ani s nástupem nových pravidel tak nelze čekat dramatické zvýšení počtu nových subjektů se statutem registrátora. Zásadní změnou pro koncové zákazníky je pak úplné zrušení tzv. jednorázového registračního poplatku, což v konečném důsledku znamená průlom ve výši cen českých domén.

Registrace a prodloužení platnosti domény .cz

Domény .cz lze zřizovat na 1-10 let, jak je to obvyklé u nejoblíbenějších zahraničních domén. Každý další rok je třeba doménu také prodloužit a to o jeden až devět let. V případě, že si spolu s registrací Vaší nové domény objednáte také její provoz, tzv. webhosting, cena domény bude podstatnou měrou snížena až pod úroveň ceny velkoobchodní. Více viz Akce W+D.

Obržíme-li od Vás požadavek na registraci domény, obratem Vám zašleme elektronickou zálohovou fakturu, po jejímž uhrazení bude doména on-line zaregistrována. V názvu české národní domény stále nelze používat diakritiku!

Přesun domény .cz

Pokud již doménu .cz máte registrovanou a přejete-li si ji provozovat na našich serverech, pak nezaplatíte navíc ani korunu. Samotný převod je zcela zdarma. Všechny potřebné formality zařídíme za Vás. Na Vás, jako na majiteli doménového jména, zbývá jen převod potvrdit. Jedná se právě o převod k registrátorovi, našemu smluvnímu partnerovi. O změnu technického správce a DNS se pak již postaráme sami. Převod lze potvrdit bud e-mailem, je-li ještě funkční aktuálně nastavený administrátorský e-mail u Vaší domény, případně faxem - podepsat se musí administrativní osoba vedená u subjektu majitele domény.

Převod k registrátorovi v žádném případě neznamená bezprostřední změnu majitele domény ani technického správce. Jedná se o další, jiný, z pohledu zákazníka nezajímavý záznam v databázi domén. Při převodu je doména celou dobu technicky funkční - bez výpadků. Po proběhnutí technických testů bude doména převedena a plně funkční na nových serverech může být již během několika málo hodin.

Jedinou vyjímkou, kdy je třeba něco platit i u převodu .cz domény je stav, kdy právě převáděná doména je již v expiraci, tedy její platnost již vypršela. V takovém případě je spolu s převodem doménu nutné taktéž ihned prodloužit min. o jeden rok. Samotný převod je tak fakticky opět zdarma.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .cz

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména nesmí obsahovat diakritické znaky (písmena s čárkou nebo háčkem).
 • Doména může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat na 1, 2, 3, 4 roky, 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 let.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Doména .sk

Doména .sk je slovenskou národní doménou. Je to jedna z posledních TLD, kterou nemohou registrovat všichni zájemci bez jakéhokoliv omezení. Pro registraci .sk domény je totiž nutné, aby budoucí majitel měl sídlo na Slovensku. Může se jednat jak o bydliště fyzické osoby, tak o sídlo právnické osoby (např. pobočka české firmy). Dále je nutné, aby lokální kontakt měl uzavřenu rámcovou smlouvu z registrem SK-NIC.

.sk domény registrované na majitele bez slovenského lokálního kontaktu

Pokud v objednávce uvedete budoucího majitele domény jiného než slovenský lokální kontakt, automaticky doménu zaregistrujeme na náš slovenský lokální kontakt MOBE-0002 (spolupracující partner se sídlem na Slovensku). V registru .sk domény tak bude oficiálně veden jako majitel tento lokální kontakt. V našem firemním evidenčním systému vyznačíme skutečného majitele domény a garantujeme, že vždy budeme tuto osobu respektovat jako skutečného majitele a na základě jeho požadavků bude s doménou nakládáno stejně, jako by byl v registru .sk domény zapsán skutečně on sám. Na vyžádání a za poplatek 300,-Kč/jednorázově je možné vystavit v papírové formě certifikát o vlastnictví takového doménového jména (spolu s registrací domény). Ten pak zašleme klasickou poštou na pozemní adresu majitele domény.

.sk domény registrované na majitele se slovenským lokálním kontaktem

 • Navštivte oficiální stránku .sk registru na adrese http://www.sk-nic.sk
 • V menu klikněte na odkaz "F1- žiad. o štatút užívateľa"
 • Vyplňte požadované údaje a jako oprávněného registrátora uveďte: MOBE-0002
 • Výsledný formulář vytiskněte a nechte ho opatřit notářsky ověřeným podpisem statutárního zástupce společnosti
 • Takto podepsaný a ověřený formulář zašlete, spolu s výpisem z Obchodního rejstříku, na adresu:

  SK-NIC
  P.O.BOX 49
  840 00 Bratislava 4
  Slovensko

  E-mail: hostmaster@sk-nic.sk

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .sk

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat pouze na 1 rok.
 • Doménové jméno nemůže registrovat každý žadatel bez omezení. Je nutný lokální kontakt na Slovensku.

Domény .com, .net, .org

Domény com/net/org jsou jedny z nejstarších top level domén Internetu. Jsou to domény tzv. generické (gTLD), jejichž rozdíl oproti doménám národním (ccTLD) je v tom, že jejich označení vyplývá z účelu jejich použítí, ne státu, kde se registrují.

Doména .com je primárně určena pro komerční použití, doména .net pro projekty související s Internetem a doména .org pro stránky všemožných organizací. Ve skutečnosti se jedná jen o jakési doporučení opírající se o historii Internetu, žádné oficiální restriktivní pravidlo neexistuje a tak je možné tyto domény registrovat na jakoukoliv osobu pro jakýkoliv účel neporušující platné zákony.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .com, .net, .org

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity současně jako třetí a čtvrtý znak.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat na 1, 2, 3 roky, 5 nebo 10 let.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Domény .biz, .info

Doména .biz je chápána jako ekvivalent přeplněného adresního prostoru v TLD .com. Teoreticky je vyžadováno její použití čistě pro komerční účely. Na takovýchto doménách by neměly být zřizovány různé domovské stránky nadšených uživatelů Internetu apod., z druhé strany slovo business je tak relativní...

Naproti tomu doména .info je určena pro široké použití absolutně kterýmkoli zájemcem, který je ochoten zaplatit registrační poplatek.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .biz, .info

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity současně jako třetí a čtvrtý znak.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat na 1, 2, 3 roky, 5 nebo 10 let.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Doména .us

Doména .us je relativně nový přírůstek do rodiny top level domén schválených ICANNem. Nutnost její existence vychází s historie, kdy Amerika používala generické domény com/net/org. S rozvojem Internetu a jeho internacionalizací si Američané začali uvědomovat chtíč své vlastní ccTLD. A tak tu dnes je doména .us, jež je americkou národní doménou stejně jako .cz českou.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .us

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat na 1, 2, 3 roky, 5 nebo 10 let.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Doména .de

Doména .de je národní doménou Německa. Doménu pod doménou nejvyšší úrovně .de může registrovat jakýkoli zájemce bez omezení a to vždy pouze na 1 rok dopředu. Centrální registr německé národní domény DENIC eG kontroluje, stejně jako český CZ.NIC, pro nově registrované domény správnost nastavení DNS serverů. V případě, že nejsou DNS záznamy nastaveny korektně, proces registrace je přerušen do doby, než je sjednána náprava. Pokud bude DNS hosting vedený přes naší firmu, není se čeho bát, vše okolo správně funkčního DNS nastavení samozřejmě řešíme zcela za Vás.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .de

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat pouze na 1 rok.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Doména .ws

Doména .ws se ve světě hojně využívá a to ze dvou základních důvodů. Za prvé tento adresní prostor ještě není zdaleka tak obsazen jako beznadějně plná doména .com, tzn. že zde lze vcelku bez problémů nalézt ještě volný název, který zrovna hledáte. Za druhé se domény .ws s výhodou využívá jako zkratky pro anglické web site, resp. české webová stránka. Doména .ws patří ostrovu Západní Samoa, která ji dala k dispozici celosvětově.

Stejně jako u domén jiných koncovek i zde existují tzv. rezervovaná jména, která nelze registrovat i v případě, že je taková doména stále volná. Ve většině případů jsou však tyto seznamy předem známy a je možné je propojit s automatikou ověřování a registrace doménových jmen (u většiny tomu tak na našich WWW stránkách skutečně je). Bohužel politika registru SamoaNIC.ws je taková, že žádný seznam zakázaných doménových jmen není předem k dispozici. Každé doménové jméno je posouzeno individuálně a pokud by se registru nezdálo, může být jeho registrace odmítnuta, případně lze takto z registru vymazat i již registrované doménové jméno se zpětnou platností. V takovém případě je nabídnuta registrace nějakého alternativního doménového jména, případně jsou poplatky za jeho registraci vráceny. Běžně se tak ale neděje a není nutné mít z registrace .ws domény žádný strach! Registr .ws domény odmítá jen jména, kterou jsou vulgární, útočí na skupinu obyvatel nebo jsou nějakým způsobem mimo zákon.

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .ws

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat na 1, 2, 3 roky, 5 nebo 10 let.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Doména .tv

Doména .tv je národní doména ostrovů Tuvalu. Stejně jako doména .ws se ale hojně využívá celosvětově a to zejména pro její vhodnost k tvorbě internetových adres různých televizí. Typickým zástupcem českého média využívající .tv doménu jako svou oficiální adresu je např. známé TV Óčko se svou doménou www.ocko.tv

Pravidla tvorby doménového jména pod TLD .tv

 • Doména může obsahovat znaky "a-z" a číslice "0-9" a znak pomlčky.
 • Doména může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků.
 • Znaky pomlčky nesmějí být v názvu domény použity dva bezprostředně za sebou.
 • Znak pomlčky nesmí být jako první ani jako poslední znak v názvu domény.
 • Registraci domény provedeme on-line po provedené úhradě.
 • Doménu je možné registrovat na 1 nebo 2 roky.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel bez omezení.

Ostatní domény

Mimo domén standarně uváděných v ceníku či formuláři k ověření dostupnosti doménového jména jsme schopni zajistit pro naše klienty i naprostou většinu dalších doménových jmen. Ceny a konkrétní podmínky sdělíme na vyžádání. S konkrétní poptávkou nás prosím kontaktujte na e-mailu info@mediaweb.cz