Akce 2+2 měsíce zdarma!

www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Přesun domény

Přesunem domény se rozumí především změna tzv. registrátora domény, tedy firmy, přes kterou je možné následně dělat na doméně autorizované změny, a která je také odpovědná za prodlužování její platnosti. Po převodu registrátora se dále mění technický správce domény a DNS servery tak, aby doména mohla běžet technicky u nás.

Ověření domény
www.

Změnu těchto parametrů musí odsouhlasit kontaktní osoba vedená u záznamu držitele doménového jména. V praxi se tak děje většinou eletronickou cestou. Na předem stanovený, u převáděné domény dříve nastavený administrátorský e-mail je registrátorem zasílán text obsahující odkaz s kódem, na který je třeba kliknout a převod tím potvrdit. U domény .cz je tento proces jednoinstanční a autorizační e-mail zasílá registrátor nový.

U zahraničních domén je třeba odsouhlasit sérii e-mailů zasílaných jak starým tak novým registrátorem. Také může nastat problém s tím, že zahraniční doména může být pro převod zamknuta. V takovém případě je třeba nejprve kontaktovat svého starého registrátora a požádat o odemknutí domény k převodu. U některých typů domén (jmenovitě například .org či .info ) je vyžadován také speciální autorizační kód, tzv. AUTH-ID, který Vám taktéž sdělí Váš součaný registrátor. U domény .cz existuje náhradní způsob autorizace převodu pomocí faxu.

Přesun domény .cz je zdarma a při aktivní účasti držitele domény může být vyřešen během pár minut.

Přesun zahraničních domén je zpoplatněn částkou dle ceníku. Je ale třeba zdůraznit, že při takovém převodu je současně prodlužována doba platnosti domény o 1 rok. Samotný převod je tedy vlastně zdarma, je při něm ale vyžadováno ono prodloužení platnosti. Převod zahraničních domén je bohužel zdržován pravidly centrálního registru i složitým systémem komunikace mezi oběma registrátory. Obvyklá doba převodu je něco okolo 1 týdne.

Po úspěšné změně registrátora již není žádný problém on-line měnit všechny parametry domény včetně technického správce či DNS serverů. V každém případě u převáděné domény samozřejmě zůstáváte i nadále vlastníkem Vy!

Při převodu domény od konkurence k nám získáte 4 měsíce provozu zdarma! Tak proč toho nevyužít?!

Jak na přesun domény?

Nejprve pomocí formuláře výše ověřte, zda-li je doména, kterou chcete přesunout, opravdu zaregistrovaná. Tento krok slouží pouze jako opatření proti případným překlepům či nepřesnostem v názvu domény. Ověření nahlásí jednu z těchto možných variant:

  1. Ověřená doména je obsazená - vše je v pořádku, doména je tímto vybrána pro přesun.
  2. Ověřená doména je volná - zřejmě jste špatně zadali název domény, proto jej překontrolujte a ujistěte se, zda jste ve skutečnosti nechtěli doménu zaregistrovat.

Po ověření domény zvolte způsob jejího provozu (zda ji chcete jen parkovat, zřídit na ní www stránky, e-maily, či e-obchod) a klikněte na tlačitko "přesunout" - tím se požadavek na přesun domény uloží do objednávkového systému (obdoba košíku v e-shopech), ve kterém můžete buď pokračovat v objednávce přesunu domény nebo ihned přiobjednat další související služby.

Po dokončení a e-mailové autorizaci objednávky okamžitě podnikeme kroky potřebné k přesunu Vaší domény k nám - viz výše.

Nakolik se může zdát proces přesunu domény složitý, vězte, že vše provedeme za Vás a na Vás, jako oprávněném majiteli domény, bude pouze převod potvrdit. V případě, že potřebujete s námi nejdříve Vaši situaci prokonzultovat, prosím, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.