Akce 2+2 měsíce zdarma!

www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Anonymní registrace a držení domény

Někdy se může hodit, aby z veřejných registrů na Internetu volně dostupných nebylo možné vyčíst majitele domény či jeho kontaktní údaje. Může to být výhodné např. v případě, že si chcete předregistrovat doménu a chcete mít konkureční výhodu v tom, aby nikdo netušil vazby mezi názvem domény a jejím majitelem.

Další možností využití je skrytí kontaktního e-mailu proto, aby se tento e-mail nemohl stát součástí některé spammerské databáze apod. Možností využití je jistě spousta, podporujeme však jen ty legální úmysly. Pokud by někdo na zdánlivě anonymní doméně provozoval nelegální obsah, jeho kontaktní údaje budou předány orgánům činným v trestním řízení.

Naopak garantujeme, že pokud k tomu nebude tento důvod či nebude existovat soudní rozhodnutí, které by mlčenlivost rozhodlo porušit, pak za žádných jiných okolností nebude možné skutečného majitele domény dohledat a ani firma MediaWeb ho neprozradí žádné třetí straně. Ve veřejných rejstřících bude jako majitel uvedena naše firma (u .cz domén subjekt SB:MEDIAWEB-ZASTUPCE), skutečný majitel bude uveden jen v naší neveřejné a zabezpečené interní databázi.

Služba anonymní držení domény je u nás zcela zdarma, resp. za cenu standardní registrace doménového jména.

Skutečný držitel doménového jména může kdykoliv přes náš helpdesk požádat o změny :

  • DNS serverů nastavených u domény (viz ceník domén - změna DNS serverů)
  • údajů v subjektu technického správce
  • identifikátoru subjektu technického správce
  • popisu k doméně

Skutečný držitel doménového jména nemůže za žádných okolností měnit jakékoliv údaje v subjektu SB:MEDIAWEB-ZASTUPCE. Po dobu trvání spolupráce není také možná změna registrátora domény. Pokud se rozhodnete ukončit anonymní držení domény, účtujeme si storno poplatek ve výši 1000,-Kč + DPH. Tento poplatek vybíráme jak při samotné změně faktického vlastníka domény z SB:MEDIAWEB-ZASTUPCE na skutečného dosud utajovaného držitele, tak také při vynucené změně registrátora domény, přičemž v tomto případě naše spolupráce v oblasti anonymního držení domény automaticky zaniká a faktický držitel domény je změněn z SB:MEDIAWEB-ZASTUPCE na skutečného vlastníka.