Ideální tarif Standard.

www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Doplňkové služby

K webhostingu Vám nabízíme tyto doplňkové služby:

Zaslání CD/DVD obsahující Vaší prezentaci a všechny logy

Pokud byste chtěli zkopírovat, vypálit na disk CD či DVD a zaslat klasickou poštou na Vaši adresu Váš kompletní web včetně příslušných logů provozu WWW serveru, pak toto můžeme bez problémů nabídnout. Důvodů k využití této služby může být vícero, nečastější však asi bude ten fakt, že si chcete svou prezantaci zazálohovat také u sebe na médium, kde nějaký ten rok data vydrží a nemáte dostatečně rychlou linku do Internetu, vypalovačku, čas apod. na to, abyste to zvládli vlastními silami. Cena za tuto službu přímo závisí na objednaném tarifu webhostingu, konkrétní ceny ukazuje následující tabulka:

Objednaný tarif webhostinguMiniStandardPlusMaxižádný
Cena za službu *900,-750,-550,-
A
N
* Cena je jednorázová, bez DPH. Zelená fajfka znamená, že služba je v dané kombinaci zdarma. Červený křízek znamená, že se v dané kombinaci služba neposkytuje.

Další samostatný FTP účet

Někdy mohou nastat situace, kdy v rámci svého virtuálního serveru potřebujete udělit někomu jinému přístup na změnu obsahu některého konkrétního podadresáře (subdomény). V tom případě asi využijete službu zřízení separátního FTP účtu. Běžně pak rozložení práv vypadá takto: Další podřízený FTP uživatel má právo čtení/změny/zápisu jen v rámci svého adresáře. Vy, jakožto majitel nadřazeného prostoru, ve kterém se separátní podadresář nalézá, bude mít právo čtení/změny/zápisu všude jinde, jen ne u tohoto konkrétního podadresáře. Ten budete moci číst, nikoliv však měnit data v něm obsažená - jedná se víceméně o bezpečnostní prvek. Budete-li přesto chtít v inkriminovaném podadresáři něco změnit, budete mít jako majitel virtuálního serveru samozřejmě k dispozici kompletní přihlašovací data k druhému účtu, který již patřičnými právy disponuje. Cena za tuto službu přímo závisí na objednaném tarifu webhostingu, konkrétní ceny ukazuje následující tabulka. Faktem ovšem je, že ceny jsou v první řadě smluvní a individuální a tak, máte-li dobrou platební morálku, můžeme Vám zřídit další FTP účet zdarma.

Objednaný tarif webhostinguMiniStandardPlusMaxižádný
Cena za službu
N
A
A
A
N
Zelená fajfka znamená, že služba je v dané kombinaci zdarma. Červený křízek znamená, že se v dané kombinaci služba neposkytuje.

Další samostatný e-mail účet

I přes poměrně velkoryse nastavené parametry hostingových tarifů včetně počtu e-mailových schránek, může někdy nastat potřeba rozšíření tohoto počtu a založení několika dalších e-mailových schránek nad limit konkrétního tarifu. Takový případ není problém řešit právě dokoupením dalších mailboxů nad limit. Ceny jednotlivého mailu nad limit ukazuje tabulka níže. V případě potreby nás neváhejte kontaktovat.

Objednaný tarif webhostinguMiniStandardPlusMaxižádný
Cena za službu+ 15,-+ 10,-+ 5,-
A
N
Zelená fajfka znamená, že služba je v dané kombinaci zdarma. Červený křízek znamená, že se v dané kombinaci služba neposkytuje.

Záznam do cronu

Cron je aplikace, pomocí které si můžete naplánovat spouštění libovolného skriptu v určenou dobu, případně periodicky dle zadaného intervalu:

  • denně v nastavenou dobu
  • týdně v zadanou dobu a dni v týdnu
  • měsíčně v zadanou dobu a dni v měsíci

Máte-li v úmyslu nějaký /např. PHP/ skript automaticky pouštět, pak nám napište e-mail s tímto požadavkem a přesným určením umístění skriptu a požadovanou periodou spouštění. Pokud skript nebude odporovat pravidlům pro bezzátěžový běh, budete mít od nás objednán a řádně zaplacen webhostingový tarif, minimálně pak tarif Standard a ani jiné okolnosti nebudou bránit Váš skript do cronu zařadit, pak tak bezodkladně a zdarma učiníme, o čemž budete obratem informováni.

Objednaný tarif webhostinguMiniStandardPlusMaxižádný
Cena za službu
N
A
A
A
N
Zelená fajfka znamená, že služba je v dané kombinaci zdarma. Červený křízek znamená, že se v dané kombinaci služba neposkytuje.

Změna tarifu

Druh webhostingového tarifu u naší firmy můžete měnit kdykoliv a na jakýkoliv zcela zdarma, jak z nižšího na vyšší, tak i naopak. Pro provedení této akce stačí napsat na e-mail info@mediaweb.cz. Pokud budete přestupovat na vyšší tarif, bude Vám zaslána rozdílová zálohová faktura na období předplacené v rámci nižšího tarifu. Další období již bude fakturováno dle nového tarifu. Pokud budete chtít přejít naopak na nižší tarif, než jaký využíváte dosud, budou již zaplacené finanční prostředky rozpočítány na delší období nižšího tarifu, než jaké období by vyšlo u tarifu původně předplaceného.

Znovuobnovení služeb

Budou-li služby na Vaší doméně omezeny či vypnuty na základě dluhu fakturované částky i po odesláných 4 upomínkach, pak za následné znovuzapojení služeb vybíráme častku 500,- Kč bez DPH, kterou je nutné připočíst k hrazené dlužné částce.