www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

2 možnosti SMTP autorizace

Co je to SMTP

SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) je komunikační protokol, který se v Internetu používá pro odesílání elektronické pošty. Pokud v poštovním klientu zadáváte server odchozí pošty, pak zadáváte server SMTP.

Co je SMTP autorizace

Proto, aby server odchozí pošty nemohl být zneužíván neuatorizovanými osobami pro odesílání nevyžádáné pošty (tzv. SPAMu), je nutné jej zabezpečit tak, aby odesílání pošty umožnil jen autorizované osobě stejně, jako server příchozí pošty umožňuje stahování došlé pošty jen autorizovaným osobám.

Z tohoto důvodu je nutné se před započetím odeslání nové pošty k SMTP serveru přihlásit pomocí dvojice uživatelské jméno a heslo. Jak toto nastavit v jednotlivých typech poštovních klientů je naznačeno v obrázkových manuálech v sekci Technická podpora na těchto webových stránkách.

2 možnosti SMTP autorizace na mailserveru MediaWeb

Naše servery jsou nakonfigurovány tak, aby našim klientům umožnily ověření identity hned dvěma možnými způsoby.

Tím prvním je již dříve zmíněná autorizace pomocí zaslání uživatelského jména a hesla před započetím odesíláním pošty.

Druhý způsob zvaný "SMTP after POP" spočívá v pořadí práce s poštou. Pokud nejdříve svou poštu stáhnete či zkontrolujte to, zda máte na serveru nové zprávy pomocí protokolu POP3, server si zapamatuje vaši IP adresu a s hodinovou platností od poslední práce s POP3 vám umožní také práci s SMTP. To je způsobeno tím, že v případě stahování pošty (protokokol POP3) je nutné serveru taktéž zaslat uživatelské jméno a heslo. Již jednou jste tedy autorizovaní a není třeba toto provádět po druhé.

Někteří poštovní klienti neumožňují nastavení pořadí práce s poštou tak, aby bylo zaručeno, že se jako první bude pošta stahovat a teprve poté odesílat. Nejen z tohoto důvodu je vždy dobré nastavit si SMTP autorizaci pomocí zaslání uživatelského jména a hesla, jakkoli to není na našich serverech přímo nutností.