www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Garance dostupnosti našich hostingových služeb

Dostupnost serverů je jedna z klíčových vlastností pro jakýkoliv hosting. Je zřejmé, že pokud je server mimo provoz, neběží klientské WWW stránky, nechodí e-maily a ani jiné služby nejsou v provozu. Proto je zajištění dostupnosti našich serverů jedna z našich priorit.

Snažíme se dosahovat prakticky 100% dostupnosti a z krátkodobého hlediska (dny, týdny) se nám to skutečně daří. Z dlouhodobého hlediska je nutné s nějakými přiměřenými výpadky počítat, důležitá je však jejich minimalizace. Věnujeme dosti úsilí na prevenci takovýchto jevů a pokud se nějaký ten výpadek skutečně objeví, klademe velký důraz na okamžité řešení a komunikaci s klientem.

Monitoring a bleskový zásah

Na neustálém monitorování a bezchybné správě serverů spolupracujeme s renomovanou společností Trustica, s.r.o. Jejich externí systém monitoringu nás okamžitě formou SMS upozorní na případný výpadek. Jsme tak schopni zasáhnout ve většině případů dříve, než se výpadek projeví naplno a než si ho vůbec všimne první zákazník. Většinu případných výpadků je možné řešit vzdáleně po síti. V případě, že je nutný zásah technika na místě, je k dispozici administrátor z Prahy, který se k serveru může dostavit ve velice krátké době osobně.

Režimy garancí, tabulka garancí dostupnosti

Naše firma poskytuje webhosting ve třech různých režimech dle stupně garance chodu. Dostupnost maximální 99,93% pro hostingové tarify Plus a Maxi, velmi vysoká dostupnost 99,84% pro hostingový tarif Standard a vysoká dostupnost 99,72% pro tarif Mini.

Hostingový tarif Dostupnost v % Max. měsíční výpadek
Mini 99.72% 120 minut
Standard 99.84% 70 minut
Plus 99.93% 30 minut
Maxi 99.93% 30 minut

Sankce a kompenzace

Bylo by krásné mít pouze garantovanou dostupnost, ale bez následných sankcí či kompenzací by finální výsledek neměl kýžený efekt. Aby bylo vidět, že se zajištění dostupnosti našich serverů nebojíme, rozhodli jsme se garantovat i nárok na kompenzaci. V případě, že tento krátký časový limit překročíme, má klient nárok na provozování svého webhostingu v dotčeném a jednom následném měsíci zdarma. Celkem tak v takovém případě garantujeme navýšení provozu Vašeho virtuální serveru o další 2 měsíce - zdarma.

Praxe je růžovější nežli šedá teorie

Všechny uvedené hodnoty jsou maximální tolerovatelnou hranicí jakýchkoliv výpadků našich hostingových služeb. V praxi samozřejmě dosahujeme výrazně lepších hodnot, než garantujeme. I v našem vlastním zájmu je, abychom předcházeli jakýmkoliv výpadkům a případné problémy se snažíme prakticky ihned odstraňovat! Praktická dostupnost se tak limitně blíží 100%.

Upřesnění

Celkový čas nedostupnosti je součtem všech případných dílčích nedostupností v uvažovaném kalendářním měsíci. Jakékoliv kompenzace je nutné nárokovat max. do 10 dnů od konce dotčeného měsíce. Výpadkem se rozumí předem neohlášený stav, kdy nefungují některé hostingové služby. Vyhrazujeme si právo adekvátně často na plánovanou a předem ohlášenou odstávku služeb z důvodu nutné správy hardwaru. Délka takové odstávky trvá jen minimální nutnou dobu, je vždy prováděna v čase slabého provozu (víkend, noc) a v praxi k ní nedochází častěji jak 1x ročně.