www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Operační systém Linux

Naše servery beží výhradně na operačním systému Linux. Pro odborníky lze uvést, že se konkrétně jedná o tzv. distribuci Debian. Z dlouhodobého pozorování se nám jeví tento operační systém pro serverové nasazení jako robustnější, rychlejší a stabilnější než konkurenční OS Windows. I z hlediska správy vychází lépe právě Linux.

Základní rozdíl pro zákazníka je ve dvou hlavních ohledech:

  • Striktnost syntaxe
  • Tento bod v praxi znamená hlavně tzv. case sensitivitu, tedy citlivost na rozdíl mezi malými a velkými písmeny v názvech souborů. Názvy Index.html a index.html tedy na OS Linux reprezentují dva různé soubory, které mohou spolu koexistovat v rámci jednoho adresáře.

  • Nativně podporované technologie
  • Nativně, tedy zcela přirozeně, podporované technologie na OS Linux jsou např. jazyk PHP či databáze MySQL, PostgreSQL apod. Tyto technologie by se neměly vyskytovat na OS Windows spolěcnosti Microsoft, jelikož tento systém není k jejich běhu optimálně uzpůsoben. Pokud by na Windows běľely, bylo by to na úkor výkonu, stabilty a nepodpory některých konkrétních rozšíření. Samozřejmě na druhou stranu existují také technologie nativní k systému Windows - jmenujme nejznámější jazyk ASP, databáze MS Access či MSSQL, u kterých zase nemá smysl pokoušet se o jejich provoz na OS Linux. Myslíme si ale, že dnes větší procento zákazníků využije právě Linuxové technologie, už jen protože se jedná mnohdy o otevřené tzv. opensource technologie, které přináší mnohá vylepšení v reakci na nové trendy či bezpečnostní záplaty. Naopak Windows a navázané technologie jsou zcela uzavřené systémy, jejich kódy jsou striktně tajeny a z toho vyplývají i mnohá omezení.

Související odkazy