www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Manuál : Nastavení e-mailů v programu Microsoft Outlook

Tento manuál popisuje nastavení elektronické pošty v programu Microsoft Outlook, který je součástí kancelářského softwarového balíku Microsoft Office. Použíté obrázky byly sejmuty z aplikace Microsoft Outlook XP. V jiných mutacích programu se může rozmístění objektů nepatrně lišit :

obrázek číslo 1

Při prvním spuštění programu Microsoft Outlook se objeví okénko (viz obr. č. 1) se žádostí o zadání dat účtu elektronické pošty. Pokud již byla aplikace dříve spuštěna, vyvoláte tuto nabídku z menu Nástroje položkou Účty elektronické pošty Vyberte Přidat nový účet elektronické pošty (případně změnit existující) a stiskněte tlačítko Další.

obrázek číslo 2

Jako typ serveru elektronické pošty zvolte POP3 a stiskněte tlačítko Další.

obrázek číslo 3

Políčko Jméno: vyplňte svým jménem a příjmením, případně názvem firmy apod. Zde uvedený údaj se bude ukazovat jako jméno odesílatele ve Vašich e-mailech.

Do políčka Elektronická adresa: vepište svou e-mailovou adresu, kterou právě nastavujete.

Do políček Server příchozí pošty (POP3): a Server pro odchozí poštu (SMTP): zadejte v obou případech jméno našeho poštovního serveru, tedy mail.mediaweb.cz

Nyní je třeba vyplnit Vaše osobní data jako uživatelské jméno a heslo pro ověření práva odesílat a stahovat Vaši poštu. Do políčka Uživatelské jméno: zadejte celou svou elektronickou adresu (např. info@mwtest.cz). Do políčka Heslo: zadejte heslo, které jste si sami vygenerovali v aplikaci MailAdmin. Doporučujeme zaškrtnout také volbu Zapamatovat heslo:, není to ale nutnost.

V žádném případě nezaškrtávejte políčko Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)!

Oblíbený Test nastavení účtu alespoň v této fázi zcela ignorujte.

Pokud jste všechna pole vyplnili, stiskněte tlačítko Další nastavení.

obrázek číslo 4

Objeví se okno Nastavení elektronické pošty sítě internet. Zvolte záložku Server pro odchozí poštu.

obrázek číslo 5

Zatrhněte políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) vyžaduje ověření. Vše ostatní ponechte tak, jak je nastavené implicitně.

Pokračujte stiskem tlačítka OK a poté stiskem tlačítka Další na obrázku č. 3.

obrázek číslo 6

Stiskněte tlačítko Dokončit. Váš nový poštovní účet je v pořádku nastaven a lze ho začít používat v praxi.