www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Technická podpora - heslovaný přístup do adresářů

« Seznam témat

Ne všechno na Vašem webu musí být nutně vystaveno před zraky všech. Přejete-li si dát přístup do konkrétního adresáře jen konkrétním lidem, není to žádný problém a lze to řešit několika způsoby. Zde si popíšeme způsob na úrovni operačního systému Linux, soubory .htaccess a .htpasswd.

Pokud jste se tedy již rozhodli heslovaný přístup zprovoznit, vězte, že k tomu účelu potřebujete vytvořit soubory .htaccess a .htpasswd (včetně úvodních teček) a umístit je do zvoleného adresáře. Jejich obsah bude následujicí :

.htaccess

AuthType Basic
AuthName "Administracni sfera
" AuthUserFile /home/zakaznici/username/www/subadmin/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null

<Limit GET PUT POST>
require valid-user
</Limit>

Místo "username" napište své uživatelské jméno k FTP účtu a místo slovíčka subadmin vepište podadresář, který chcete na svém webu zaheslovat.

.htpasswd

Tento soubor obsahuje na každém svém řádku kombinaci uživatelského jména, které má do zvoleného adresáře přístup a hesla zašifrovaného algoritmem DES oddělených dvojtečkou. Jako příklad uvádíme nasledující :

kamil:heslo
jarda:heslo
katka:heslo
sefik:heslo

Pro zašifrování hesla z normálního textu na tvar použitelný v souboru .htpasswd můžete využít generátor hesla.