Správa WWW stránek.

www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Webdesign - tvorba WWW stránek

Chcete mít i Vy svoji internetovou prezentaci? Máte doménu, ale nemáte pro ni obsah? Pak ani v tomto případě pro nás není problém uspokojit Vaše požadavky.

Jsme připraveni Vám vyrobit Vaši internetovou prezentaci se vším, co si budete přát. Jedna z našich ideologií je individuální přístup ke každému zákazníkovi. Toto není pouhá fráze, zkuste nás kontaktovat a poznejte naše přednosti. Ovládáme prakticky všechny moderní technologie a proto není problém vytvořit Vám webovou stránku typem počínaje jednoduchou domovskou stránkou až po složité, dynamicky se generující stránky s přímou vazbou na SQL databázi a profesionálním designem. Máte-li již nějakou představu, kontaktujte nás; nemáte-li ji, s důvěrou se na nás obraťte také, rádi Vám poradíme a to samozřejmě zcela zdarma. Chceme, aby spokojenost zákazníků byla maximální, z toho vychází i naše, nejen cenová, koncepce.

Tvorba WWW je vysoce individuální činnost, jejíž výsledné parametry, jako je cena či termín dodání, ovlivňuje hned několik různých hledisek. Každou poptávku je nutné posoudit zcela individuálně a teprve na základě dodaných informací je možné dělat další úsudky.

Jaké aspekty primárně ovlivňují cenu díla?

Zakladní parametry, které výrazně ovlivňují cenu tvorby webové stránky jsou tyto tři následující:

 • Rozsah požadovaných prací
 • Požadovaná rychlost zpracování
 • Způsob předání podkladů

Rozsah požadovaných prací

Rozsah požadovaných prací je primárním faktorem, který tvoří samotný základ ceny a zcela fatálně ovlivňuje její výši. Na tomto aspektu také závisí možná rychlost realizace.

Není problém zpracovat WWW stránku jakéhokoli rozsahu, je nutno ale počítat se zvyšující se cenou v důsledku náročnějších řešení. Základní variantou postačující pro nenáročného zákazníka může být typově informační stránka bez podstránek či s jejich minimálním počtem - obsahem krátký text, fotka, kontakt, nástin činnosti firmy apod. Taková stránka se poté bez problémů vejde
do 2.000,- Kč.

Opačný extrém je složitá, informacemi nabitá WWW prezentace s různými možnostmi dynamizace, modulárního provázání, s profesionálním řešením komunikace se zákazníky, včetně vlastního intranetu a nádherného designu, jejíž cena se může vyšplhat i na desítky tisíc korun. Většina běžných, profesionálně vyhlížejících (firemních) stránek se všemi nezbytnými funkcemi jaké si typický zákazník bude žádat, se bude pohybovat okolo 8.000,- Kč - což je velice hrubý odhad.

Požadovaná rychlost zpracování

Běžná rychlost zhotovení průměrných WWW stránek je cca. 10 dnů od kompletního dodání všech nutných pokladů. Pokud byste potřebovali zhotovit Vaše nové stránky v expresním režimu podstatně dříve, je tento fakt nutné zohlednit v konečném zúčtování.

Způsob předání podkladů

Podklady, které budou tvořit obsah Vašeho nového webu, je nutné, aby zákazník dodal zhotoviteli před zahájením samotné realizace. Pokud si to budete přát, budete chtít strávit spoluprací co nejméně času či pokud nebudete mít konkrétní představu o tom, jak by Vaše budoucí WWW stránka měla vypadat, můžeme navrhnout strukturu a design sami, obsah - odborné texty či fotografie je ale dobré získat od zadavatele. Pokud ani obsah nedodá zákazník sám, je možné využít službu copywritera, který vše potřebné napíše za Vás. Je ale otázka, jak dobře se trefí do odbornosti textů na webu prezentovaných.

Materiály (texty, fotografie) je nutné na stránkách používat v digitální formě. Vy je můžete dodat zhotoviteli již v digitální formě (texty napsané na počítači, fotky naskenované či vyfocené digitálním fotoaparátem) na nějakém moderním paměťovém médiu (disketa, disk CD, USB flashdisk, přístup k úložišti dat na Internetu ap.) nebo ve formě klasické, papírové. Pokud nám dodáte texty či fotografie na papíře - osobně či Českou poštou, budou námi do digitální formy převedeny. Tento převod je však nutné opět zohlednit v koncové ceně.

Desatero postupu realizace WWW prezentace

Postup realizace Vaší nové WWW prezentace od poptávky k dodání hotového díla je následující:

 1. Zákazník nás kontaktuje s poptávkou realizace webové prezentace.
 2. Zákazníkovi je přidělen konkrétní pracovník - zhotovitel, který bude budoucí webovou prezentaci tvořit, stejně tak bude se zákazníkem v této věci osobně komunikovat. Zákazník tak nemá pocit ztracení se ve velkém molochu, kde každou chvíli komunikuje s někým jiným, někdo jiný pak stránky tvoří a komunikační šum či zdvojené vysvětlování problémů různým pracovníkům může zákazníkův dojem z dodavatele narušit.
 3. Příslušný pracovník zahájí se zákazníkem počáteční konzultaci, jejíž náplní je ujasnění si základních požadavků, rozsahu a specifik projektu, dohodnutí předběžné ceny i data předání.
 4. Jakmile je vše předbězně prokonzultováno, je zákazníkovi obchodním oddělením nabídnuta k podpisu závazná smlouva o dílo.
 5. Po podepsání smlouvy je nutné dodat zhotoviteli podklady. Toto bývá kritický krok, na němž závisí počátek skutečné tvorby WWW stránek. Je nutné zdůraznit, že teprve po kompletním dodání všech materiálů je možné přistoupit k vlastní realizaci díla! Předem dohodnutný rozsah prací je závazný, v tomto kroku dodané materiály jsou konečné. Další práce nad rámec této dohody jsou možné až na základě další dohody, další smlouvy, další odměny za další práci.
 6. Ve chvíli, kdy jsou nám doručeny všechny materiály, které mají být na stránce použité, je možné konečně přistoupit k vlastní realizaci díla. Během předem dohodnuté doby (nejčastěji cca. 10 dnů) je stránka vytvořena v základní verzi, v případě složitějšího projektu jsou dílčí kroky průběžně konzultovány s klientem.
 7. Po dokončení základní verze stránek jsou tyto na dočasné adrese předvedeny klientovi k posouzení stavu, korekturám. Zákazník vyjádří, co se mu líbí, co ne, co je třeba lehce pozměnit apod. Tyto změny v rozumném rozsahu jsou poté do stránek implementovány.
 8. Potom, co jsou všechny pozměňující navrhy do stránek zapracovány a klient s koncovým stavem stránek souhlasí, je zákazníkovi vystavena zálohová faktura s týdenní splatností.
 9. Po uhrazení zálohové faktury do data splatnosti je dílo oficiálně předáno klientovi a stránky jsou umístěné na své konečné adrese - vlastní doméně II. řádu. Taktéž je vystavena faktura - daňový doklad a ta obratem zaslána klasickou pozemní poštou.
 10. V případě dohody o dlouhodobé správě WWW stránky jsou klientovi průběžně dodávány aktulizace dle jeho potřeb.

Tvorbou WWW stránek to jen začíná ...

Tvorba WWW prezentace je pouze jednou z mnoha úzce souvisejících služeb, které je nutné zřídit, aby vše fungovalo, jak má. K čemu Vám bude WWW prezentace, pokud ji na Internetu nikdo neuvidí?!

Proto na základě vzájemné dohody je ihned na počátku nebo až ke konci výrobního procesu WWW stránek zákazníkovi jeho jménem registrováno doménové jméno (je dobré jej rezervovat co nejdříve) a zřízena služba webhostingu (pronájem místa na serveru za účelem umístění WWW stránek a/nebo zřízení elektronické pošty) - což jsou nutné a základní ingredience, spolu se samotnou tvorbou WWW stránek, v pokrmu zvaném komplexní prezentace na Internetu - viz Průvodce komplexní péčí.

Je-li stránka již jednou na Internetu vystavena, bývá vhodné ji zviditelnit registrací do vyhledávačů, aby ji mělo šanci nalézt co nejvíce potenciálních zájemců o zákazníkovi produkty.

Poslední, na co je dobré pamatovat, je to, že dobrá WWW stránka je pouze taková, která v každé chvíli nese jen ty nejčerstvější informace. Je lepší nemít stránku žádnou, než-li takovou, která mate lidi starými a neplatnými informacemi a kazí tak jméno firmě, kterou má prezentovat. Proto pokud jste byli s našimi službami spokojeni, doporučujeme svěřit nám i dlouhodobou správu/aktualizaci Vašich WWW stránek. Budete tím mít pokryté kompletní portfolio základních webových služeb bez toho, aby jste se sami museli učit nějaký programovací jazyk či ztráceli drahocenný čas pokusy o aktualizaci Vaší firemní webové vizitky.

Objednat tvorbu WWW stránky