www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Běh na sekundárním DNS serveru

DNS (Domain Name System) je služba překladu doménových jmen na IP adresy. Doménovým jménům jako je např. mediaweb.cz rozumí lidé a také si je dobře pamatují. Počítače v síti pak zase operují s tzv. IP adresami, což jsou takové číselné jednoznačné identifikátory jako je např. 82.208.49.113

Vážený pan překladatel

Proto, aby se lidé a počítače dorozuměli, je tu služba DNS, která překládá jedno na druhé a zpět. Pokud vypadne primární DNS server, pro běžného uživatele Internetu je to to samé, jako by nešel celý Internet (v případě klietského DNS serveru) či jako by spadnul celý server (v připadě DNS serveru na hostingovém serveru), na němž může být umístěno mnoho domén, jejich WWW stránky a elektronická pošta. Vše ostatní může normálně běžet, vše se ale na první pohled tváří tak, že nefunguje nic. Je to podobný příklad, jako byste se nyní ocitli ve výborně fungujícím Japonsku, kde ale nebudete nikomu rozumět. Služba DNS je tak jedna z klíčových, kterou je dobré zálohovat, pro její maximální funkčnost.

Každý DNS server v jiné lokalitě

Z toho důvodu vedeme záznamy o veškerých klientských doménach na dvou na sobě nezávislých DNS serverech. Při výpadku jednoho je tu ještě ten druhý, který plynule a automaticky přebírá veškerou práci primárního. Důležité je ale zmínit ten fakt, že náš sekundární DNS server je umístěný zcela separátně, jak logicky na síti, tak fyzicky v úplně jiném městě, něz je primární.

Když je primární DNS mimo provoz

Představte si situaci, kdy Vám primární DNS server vypadne proto, že vypadlo páteřní spojení na síti a sekundární DNS server běží na té samé síti. K čemu pak takový DNS server je? K ničemu. Představte si situaci, kdy máte oba DNS servery na oddělených IP sítích, ale fyzicky umístěné např. ve stejné serverovně. Přijde velká voda, serverovna bude komplet mimo provoz a k čemu Vám pak takový sekundární server je? Opět k ničemu.

A přesně toho se chceme předem vyvarovat. Naše DNS servery jsou zcela separátní a ten sekundární může na 100% plnit svou funkci v případě, kdy je ho nejvíce třeba. I to může být naše přednost.

Související odkazy