www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Manuál : Nastavení FTP přes program Total Commander

Tento manuál popisuje nastavení FTP přístupu pomocí programu Total Commander k aktualizaci WWW stránek umístěných na hostingovém serveru. Program si můžete stáhnout například zde - je to shareware. Použíté obrázky byly sejmuty z aplikace Total Commander 6.03a. V jiných mutacích programu se může rozmístění objektů nepatrně lišit :

obrázek číslo 1

Základní nabídku vyvoláte po spuštění programu z menu Net položkou FTP connect, případně stiskem CTRL+F. Vyberte Přidat nový účet elektronické pošty (případně změnit existující) a stiskněte tlačítko Další.

obrázek číslo 2

Do políčka Session vložte jakýkoli název, kterým máte v úmyslu nově konfigurované připojení pojmenovat. Na jeho obsahu nezáleží.

Do políčka Host name[:Port] zadejte asterix.mediaweb.cz, případně název vaší domény.

Jako User name: vložte uživatelské jméno k FTP, které vám bylo zasláno ve zprávě o zřízení virtuálního serveru. Stejně tak do políčka Password patří heslo k FTP účtu, taktéž zaslané ve zprávě o zřízení virtuálního serveru.

Vyplnění kolonky Remote Dir: je počin dobrovolný. Můžete zadat /www nebo ji nechat prázdnou. V kořeni FTP účtu na serveru jsou předvytvorěné podadresáře k různým účelům. Všechna data, která mají být viditelná na Vašich webových stránkách je nutné ukládat do podadresáře www. Pokud tedy nemáte v úmyslu měnit nic o úroveň výše a chcete se dostat ihned do prostoru, kde jsou nebo mají být uloženy webové stránky, pak toto políčko vyplňte.

Posledním taktéž volitelným parametrem je volba Use passive mode for transfers (like a WWW browser). Zaškrtnutím této kolonky nic nezkazíte. Pro většinu klientů není zaškrtnutí vůbec třeba, pro některé typy připojení je to však nezbytné. To, jestli připojeni na Internet přes providera, který má síť nakofingurovanou tak, že je pro úspešné FTP spojení třeba použít pasivní mód poznáte tak, že bez zaškrtlé této volby se na FTP server přihlásíte, server však odmítne vypsat strukturu adresářů a souborů na serveru uložených.

Jakmile je vše nutné vyplněno, stikněte tlačítko OK pro uložení nastavení.

obrázek číslo 3

Jakmile máte nové připojení nastaveno, je možné se na server připojit. Vyberte tedy vaše nové připojení v seznamu existujících a klikněte na tlačítko Connect. Nyní se program připojí k serveru, zašle mu všechna dříve zadaná data a vypíše strukturu adresářů a souborů na serveru uložených.

Tím jste úspěsně spojeni a můžete pracovat s daty uloženými na serveru obdobně, jako by to byla data u vás v počítači. Stejně jako jste zvyklí soubory kopírovat, mazat apod. u sebe na disku, stejně s nimi budete moci pracovat i nyní. Jeden panel ukazuje soubory uložené lokálně na vašem počítači, ten druhý pak soubory uložené vzdáleně na serveru. Budete-li chtít nahrát na server nějakou WWW stránku, stačí příslušné soubory překopírovat mezi panely, resp. z vašeho lokálního disku na server.