Registrace do vyhledávačů, vyhledávače čekají!

www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Registrace do vyhledávačů

Mluvíme-li o registraci do vyhledávačů, máme tím na mysli zásadně vyhledávače katalogové. Vedle katalogových vyhledávačů existují také vyhledávače fulltextové, do kterých se klasickou cestou registrovat nelze! Na fulltextové vyhledávače platí tzv. technologie SEO, neboli optimalizace stránek pro vyhledávače. Tímto oborem se také zabýváme, pojednává o něm právě stránka o SEO.

Máte-li v úmyslu optimalizovat kód webu pro fulltextové vyhledávače, pokračujte na stránce
SEO - optimalizace pro vyhledávače

Katalogové vyhledávače

Zde se tedy budeme bavit pouze o vyhledávačích katalogových, čímž rozumíme vyhledávání ve stromové struktuře témat, kdy klikáte na název oboru, kterého se vyhledávaná stránka týká, a takto tématicky upřesňujete svůj dotaz hlouběji a hlouběji, až se dostanete do úzce profilované podkategorie, obsahující jen stránky z vyhledávaného oboru. Fulltextový vyhledávač naproti tomu poznáte tak, že do jediného formulářového políčka zadáváte klíčové slovo, výsledkem je pak nalezený seznam odkazů, které dané klíčové slovo obsahují.

Registrace do katalogových vyhledávačů je pak základním předpokladem dobře fungující stránky. Náklady na tuto registraci nejsou vysoké, v poměru s náklady na služby s podobným výsledkem (SEO, textová či bannerová reklamní kampaň, reklamní kampaň v tradičních neinternetových médiích apod.) přímo nesrovnatelné. Přitom zrovna registrace do vyhledávačů je jednou z nejúčinnějších metod vůbec. Její vliv může být přímý stejně tak jako nepřímý, což si většina lidí nemusí vůbec uvědomovat.

Přímý a nepřímý vliv registrace WWW stránky v katalogových vyhledávačích

Přímý vliv je jasný. Jedná se o uvedení Vaší stránky ve vyhledávačích na místech, kde vás budou vaši potenciální zákazníci hledat. Cílení na konkrétní skupinu konzumentů je zde tedy obrovské, a s tím ruku v ruce není nezanedbatelný ani poměr shlédnutí ku kliknutí, či tzv. konverzní poměr, neboli poměr mezi počty návštěvníků, kteří se z vyhledávačů na vaše stránky dostanou a počty těch, kteří si na vašich stránkách objednají vaše služby. A o to jde přeci především!

Nepřímý vliv je pak v tzv. tvorbě zpětných odkazů na vaše WWW stránky, což je jedna z nejsilnějších SEO technik. Fulltextové vyhledávače totiž kvalitu stránky posuzují zejména podle počtu odkazů, které jsou umístěné na cizích WWW stránkách a vedou na Vaše WWW stránky. Vychází se zde z předpokladu, že na kvalitní WWW stránky bude odkazovat spousta jiných stránek. A je-li stránka kvalitní, bude dobré ji při výsledcích vyhledávání nabídnout mezi prvními. Zde je vidět vazba mezi různými druhy vyhledávačů, resp. vyhledávacími metodami. Celý systém kvalitní prezentace na Internetu je jako řetěz, u něhož jedno slabé oko zpřetrhá celý systém. Proto je nutné klást velký důraz na všechny pilíře takové kvalitní internetové prezentace.

Obecně lze říci, že jestliže chcete:

 1. Být v povědomí široké veřejnosti
 2. Budovat značku či prodávat konkrétní produkt
 3. Získat nové klienty
 4. Zvýšit návštěvnost
 5. Souhrně zvýšit kvalitu prezentace Vaší firmy na Internetu

... je tato služba určená právě pro Vás. Rádi Vaši stránku zaregistrujeme do katalogových vyhledávačů, a to jak do českých, tak i zahraničních.

Do jakých českých katalogových vyhledávačů registrujeme

 • www.seznam.cz
 • www.centrum.cz
 • www.atlas.cz
 • www.dmoz.org
 • www.najdi.to
 • www.caramba.cz
 • www.opendir.cz
 • klikni.idnes.cz
 • www.yo.cz
 • www.cent.cz
 • www.zona.cz
 • www.katedrala.cz
 • www.nabidky.cz
 • www.vokno.cz
 • www.zacatek.cz
 • www.zdroj.cz
 • www.kudy.cz
 • www.shaana.cz
 • www.bezvaportal.cz

Registraci do českých katalogových vyhledávačů provádíme výhradně ručně s maximální pečlivostí a pílí, abychom dosáhli optimálního výsledku v relevantnosti zatřídění i kompletnosti záznamu. Každému vyhledávači věnujeme náležitý čas, s každým pracujeme individuálně.

Do jakých zahraničních katalogových vyhledávačů registrujeme

Pro registraci do zahraničních vyhledávačů spolupracujeme se zahraničním partnerem. Počet vyhledávačů je tak vysoký (+200), že není vhodné jednotlivé vyhledávače uvádět na našich stránkach v seznamu, jako je tomu u katalogových vyhledávačů českých. Připojujeme odkaz na stránku partnera s jejich seznamem.

Registrace do zahraničních katalogových vyhledávačů je prováděna poloautomaticky, což znamená, že na začátku ručně vložíme do automatického systému relevantní vstupní data. Vlastní registraci v jednotlivých vyhledávačích provádí automat. Automat se čas od času zeptá lidské obsluhy na další postup, optimální zatřídění v tom či kterém vyhledávači apod. Tyto data upřesní ručně člověk s přihlédnutím k jejich max. relevatnosti. Většinu práce na vlastním odesílání vstupních dat do vyhledávačů však řeší automat.

Kolik zaplatím?

Cena se odvíjí od tarifu webhostingu, který si u nás objednáte nebo jste si již objednali. Pokud u nás objednat webhosting nemáte v úmyslu, je pro Vás určena cena speciální. Podrobný ceník najdete v níže uvedené tabulce:

Cena
Webhostingový tarifČeskéZahraničníČeské + zahraniční
Mini3800,- Kč4800,- Kč7900,- Kč
Standard3600,- Kč4600,- Kč7400,- Kč
Plus3300,- Kč4300,- Kč6700,- Kč
Maxi2500,- Kč3900,- Kč5400,- Kč
Bez webhostingu3900,- Kč4900,- Kč7900,- Kč

* Ceny jsou jednorázové, v českých korunách a bez DPH 20%, není-li výslovně uvedeno jinak.

Pokud Vás služba registrace do vyhledávačů zaujala, chcete zvýšit návštěvnost vašich WWW stránek a dosáhnout tak vyšších zisků, neváhejte si službu ihned objednat. Učiňte tak dříve, než Váš potencionální zákazník, který nenašel vaši WWW stránku, objedná služby konkurence.

Objednat registraci do katalogových vyhledávačů